Vi skapar merförsäljning i butiker

Vi erbjuder leverantörer och handlare en modern och slagkraftig marknadsföringskanal, där kunderna rör sig och kan se budskapen. 

Vill du synas på våra skärmar i och utanför butik?

Vad gör SignMedia

Signmedia arbetar med marknadsföring på digitala skärmar, det vill säga DOOH marknadsföring (Digital out och home).

Genom vårt nära samarbete med flera aktörer på flera orter i Sverige kan vi erbjuda attraktiva digitala annonsplatser för ditt företags marknadsföring. Skärmarna är placerade vid strategiska vägavsnitt, i anslutning till välbesökta gallerior och köpcenter samt i och i anslutning till de populära stormarknaderna inom dagligvaruhandel.

Marknadsföringen i butik skräddarsys så att en varas eller produkts budskap visas i anslutning till dess exponering eller där kundens köpbeslut fattas. Vi erbjuder även möjligheter till lokal annonsering på utvalda platser eller butiker men även bred annonsering hos flera butiker eller platser

Vi riktar oss mot lokala företag för marknadsföring på storbildskärm men även mot leverantörer där vi hjälper dem att skapa nya affärer och öka merförsäljningen. Vi ger leverantörerna chansen att synas där kunden väljer att köpa  produkt A eller B. Det gör vi genom att låta leverantörerna synas på skärmar bredvid sina produkter i respektive område i butiken.

Vad kan vi erbjuda Er

Målet är att erbjuda leverantörer och handlare en modern och slagkraftig marknadsföringskanal, där kunderna rör sig och kan se budskapen.

Signmedia erbjuder flertalet flexibla lösningar där du som leverantör kan synas månadsvis, kampanjvis eller på årsbasis. Ni väljer den lösning som passar era behov bäst. 

  • Signmedia erbjuder leverantörerna att synas på flertalet butiker. 
  • Rabatterade priser om leverantörer köper på fler butiker. 

ICA handlare

De digitala skärmarna finns i butik och storbild i anslutning till ingångarna på flertalet ICA-butiker. 

Vi erbjuder leverantörerna digitala skärmar där deras budskap kan synas i kundvarvet och på flertalet av produktgruppsområdena. Det är där kunden gör sina slutgiltiga och aktiva val av produkter. Produkt A eller produkt B.

Tillsammans med leverantörer och handlare kan vi diskutera fram de mest lämpliga områdena att synas på i butiken. Det gynnar både handlaren och leverantören. 

Nordsjö
Idé & Design

Hos Nordsjö idé & Design finns det flertalet digitala skärmar i deras butiker vid kassorna. Där kan både lokala företag och leverantörer till Nordsjö idé & design synas mot en köpstark målgrupp. 

REFERENSER

Varför väljer ni att annonsera genom SignMedias kanaler?

annonsörer

Vi är betrodda av de bästa varumärkena, här är några av de som annonserar hos oss idag.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av en annonsplats!