Vi skapar merförsäljning
i butiker

Vi erbjuder leverantörer och handlare en modern och slagkraftig marknadsföringskanal, där kunderna rör sig och kan se budskapen.

Vad gör SignMedia

Signmedia arbetar med marknadsföring på digitala skärmar, det vill säga DOOH marknadsföring (Digital out och home).

Genom vårt nära samarbete med flera aktörer på flera orter i Sverige kan vi erbjuda attraktiva digitala annonsplatser för ditt företags marknadsföring. Skärmarna är placerade vid strategiska vägavsnitt, i anslutning till välbesökta gallerior och köpcenter samt i och i anslutning till de populära stormarknaderna inom dagligvaruhandel.

Marknadsföringen i butik skräddarsys så att en varas eller produkts budskap visas i anslutning till dess exponering eller där kundens köpbeslut fattas. Vi erbjuder även möjligheter till lokal annonsering på utvalda platser eller butiker men även bred annonsering hos flera butiker eller platser

Vi riktar oss mot lokala företag för marknadsföring på storbildskärm men även mot leverantörer där vi hjälper dem att skapa nya affärer och öka merförsäljningen. Vi ger leverantörerna chansen att synas där kunden väljer att köpa  produkt A eller B. Det gör vi genom att låta leverantörerna synas på skärmar bredvid sina produkter i respektive område i butiken.

Flexibla Lösningar

Vi erbjuder flertalet flexibla lösningar där du som leverantör kan synas månadsvis, kampanjvis eller på årsbasis. Ni väljer den lösning som passar era behov bäst.

Flertalet Butiker

Som större rikstäckande leverantör har du möjligheten att geografiskt anpassa era erbjudanden eller budskap mycket kostnadseffektivt. Vi samordnar all annonsering.

Bra
Priser

Nå din köpstarka målgrupp direkt i kundvarvet. Digital reklam i butik är det nya snabba, prisvärda och effektiva sättet att nå ut med sin marknadsföring!

Nöjda Kunder

Utvalda Annonsörer

Vi är betrodda av de bästa varumärkena, här är några av de som annonserar hos oss idag.

ICA handlare

De digitala skärmarna finns i butik och storbild i anslutning till ingångarna på flertalet ICA-butiker.

Vi erbjuder leverantörerna digitala skärmar där deras budskap kan synas i kundvarvet och på flertalet av produktgruppsområdena. Det är där kunden gör sina slutgiltiga och aktiva val av produkter. Produkt A eller produkt B.

Tillsammans med leverantörer och handlare kan vi diskutera fram de mest lämpliga områdena att synas på i butiken. Det gynnar både handlaren och leverantören.

Kontakta
oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av en annonsplats!